De werken voor de realisatie van het herwaarderingsplan Verbrande Brug zijn reeds opgestart. De uitvoering ervan verloopt in verschillende fases.
  • Naast het weren van onnodig doorgaand verkeer uit de Vaartstraat en dorpskern worden ook de beschikbare openbare ruimten op creatieve wijze ter beschikking gesteld van bewoners. Onder meer met leuke ontmoetingsplaatsen, groen en zitplaatsen.
  • Het doorgaand verkeer komende van of naar Vilvoorde kan enkel de vaartbrug over door gebruik te maken van de Industrieweg.  Hoofdroute voor doorgaand verkeer loopt langs de Kareelstraat, stukje Verbrande Brugsesteenweg, Industrieweg, Westvaardijk, vaartbrug. Deze route is ook de fysieke afbakening tussen het industriegebied en de woonzone.
  • Via een lusweg kunnen bewoners en bestemmingsverkeer vanuit de Vaartstraat naar de kerk en de directe omgeving. Ter hoogte van het monument van Korp. Tresignies worden bijkomende parkeerplaatsen voorzien.
  • De nieuwe fietssnelweg "Kanaalroute" start ongeveer aan de Vaartstraat en loopt via een fietstunnel in de buurt van de laad- en loskades langsheen de Westvaartdijk tot in het hartje van Brussel.

Beeldmateriaal