Aangenaam wonen, wandelen, fietsen en ontmoeten langsheen het kanaal en in de Borgt.

Beslist beleid

  • Aanleg fietssnelweg langsheen de Westvaardijk vanaf Verbrande Brug / Borgt / richting Brussel.
  • Herinrichting en verfraaiing Westvaartdijk inclusief laad- en loskades op Grimbergse grondgebied.
  • Invoering 30km /u over gans de Westvaartdijk en Brusselsesteenweg voor alle wegverkeer met trajectcontrole.
  • Herinrichting omgeving Verbindingsweg waarbij het aantal bovengrondse parkeerplaatsen voor de ruimere buurt aanzienlijk wordt uitgebreid.
  • Het huidig speelveldje voor kinderen wordt uitgebreid en verplaatst richting parkomgeving.
  • De aansluiting Verbindingsweg / Westvaartdijk verdwijnt waardoor er bijkomende parkeermogelijkheden voor de buurtbewoners wordt gecreëerd.

Momenteel wordt er een ontwikkelingsvisie voorbereid. Zie onderstaande voorontwerpen en bijhorende sfeerbeelden. Bewoners info- en inspraakmomenten om deze verder te verfijnen worden kortelings georganiseerd.

  • Opwaardering / bouwproject aan het kanaal met ondergrondse parking.
  • Tussen Sint Salvatorkerk, ’t Motje, sporthal en kanaal wordt gelijktijdig bijkomende openbare ruimte gecreëerd voor nieuwe ontmoetingsactiviteiten en een lokaal marktje.

KLIK OP ONDERSTAANDE BEELDEN VOOR FULL SCREEN WEERGAVE

Beeldmateriaal