De huidige toestand van de Westvaartdijk (Grimbergen) en Brusselsesteenweg (Vilvoorde) is dramatisch. Een herinrichtingsplan werd uitgewerkt tussen de vier verschillende wegbeheerders en de bedrijven uit de buurt.

Beslist beleid qua herinrichting:

  • De rijweg tussen de Buda- en Verbrande Brug wordt overgedragen aan de Vlaamse WaterWegen, momenteel is deze rijweg onder het beheer van vier verschillende wegbeheerders (Grimbergen, Vilvoorde, AWV en VWW).
  • De route wordt opgedeeld in drie verschillende segmenten qua inrichting omwille van de laad- en losactiviteiten in Grimbergen, het woonkarakter van de Borgt en Kassei, en het recreatiegebied ter hoogte van de Drie Fonteinen.
  • Over gans de route wordt een snelheidslimiet van 30 km/u ingesteld voor alle verkeer met trajectcontrole en gepaste inrichting van de rijweg als handhavingsmaatregel.
  • Naast en afgescheiden van de rijweg loopt de vier meter brede fietssnelweg "Kanaalroute" tot in het hartje van Brussel.
  • De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd en starten kortelings ter hoogte van de Drie Fonteinen omwille van de reeds in uitvoering zijnde oeverversterkingswerken op deze locatie.

Beeldmateriaal