Strombeek centrum krijgt opnieuw een open, gezellig en aantrekkelijk centrum. Het doorgaand sluipverkeer wordt er na de uitvoering van de verschillende fases van het verkeerscirculatieplan geweerd. Handelaars blijven vlot bereikbaar en krijgen kort parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van hun handelszaak.
 • De omgeving van het Cultuurcentrum, het nieuwe OCMW- en bibliotheek gebouw aan het Gemeenteplein, de Sint-Jozef school, het oud klooster en cafés aan het Sint-Amandsplein worden opnieuw plaatsen waar het publiek leven tot bloei kan komen. Kinderen zullen er kunnen spelen. Voorbijgangers de mogelijkheid om onder een boom of op een bankje wat bijpraten of uit te rusten. Voor het CC betekent dit bijkomende creatieve openlucht mogelijkheden.
 • De Victor Soensstraat en Wemmelsestraat worden aantrekkelijke enkelrichting verbindingsstraten tussen pleinen en winkels met brede voetpaden. Voetgangers kunnen er zich samen met de fietsers in beide richtingen veilig en comfortabel blijven verplaatsen.
 • Na de volledige realisatie van het verkeerscirculatieplan blijft In het centrum doorgaand verkeer (in één richting) nog mogelijk in het verlengde van Grimbergsesteenweg inclusief in de Victor Soensstraat. Het doorgaand sluipverkeer komende van de Antwerpselaan wordt er door de herinrichting van het Sint Amands- en Gemeenteplein geweerd.
 • Bijkomende parkeerplaatsen voor lang parkeerders worden voorzien onder het Gemeenteplein en op reeds bestaande parkeerpleinen. Een goede bewegwijzering er naartoe zal zorgen voor een vlotte bereikbaarheid zonder parkeer zoekverkeer. Er zijn ook nog niet benutte mogelijkheden aanwezig om nieuwe bijkomende randparkings te realiseren.
 • In de onmiddellijke omgeving van handelszaken worden voldoende kort parkeerplaatsen met bijhorende handhaving voorzien.
 • Parkeerkaarten onder meer voor bewoners zonder eigen garage worden ingevoerd zodat ze hun wagen in de onmiddellijke woonbuurt kunnen parkeren. Pendelaars die hun wagen dagelijks op pleinen en in straten komen parkeren worden geweerd of beboet.
 • Het parkeerhandhavingsbeleid en uitbating van de nieuwe parking onder het Gemeenteplein zal worden uitbesteed aan een parkeeragentschap.
 • Naast herinrichting van straten en pleinen, het weren van doorgaand sluipverkeer en het invoeren van een parkeerbeleid komt er ook nieuwe openbare ruimte vrij voor groen en bomen, zitbanken en fietsstallingen.
 • Qua openbaar vervoer wordt het Sint- Amandsplein de plaats waar verschillende buslijnen elkaar kruisen met tal van overstapmogelijkheden, terwijl de open ruimte rondom de kerk, CVO en de Sint-Jozefschool plaatsen worden waar mensen ongestoord elkaar kunnen ontmoeten.
 • Door de bovenvermelde maatregelen en doelstellingen wordt het ook mogelijk om op termijn het centrum van Strombeek uit te breiden richting K. Emmerechtsplein en de huidige parkeerruimte aan de Grimbergsesteenweg. Bij de herinrichting van deze pleinen en verbindingsstraten ernaar toe zal opnieuw een sturend parkeerbeleid worden nagestreefd waarbij ook meer straatgroen, bomen, fietsenrekken en zitbanken worden voorzien.
 • De meeste publieke functies situeren zich rondom Gemeenteplein, Sint-Amandsplein en Emmerechtsplein. Dat zijn de centrale plaatsen in Strombeek, waar de meeste dagelijkse activiteiten doorgaan. De afstand tussen deze pleinen is goed te doen te voet of met de fiets, ze zijn ook stedenbouwkundig gezien goed met elkaar verbonden. De nieuw ingerichte verbindingsstraten tussen deze pleinen onderling zal dit nog meer uitnodigend benadrukken.
 • Andere publieke functies zijn iets verder verwijderd vanuit het centrumgebied, zoals bijvoorbeeld de school ‘t Villegastje, het zwembad of de sportvelden. Het ligt in de bedoeling om ook voor deze aantrekkingspolen meerdere aangename verbindingen te creëren tussen de ‘centrumpleinen’ en deze buiten het centrum gelegen publieke functies. 

Beeldmateriaal