De 50 jaar oude infrastructuur van RO en A12 voldoet niet meer aan de huidige noden en de verwachte mobiliteitsontwikkelingen.

 

 • De herinrichting van de Ring (R0) omvat in principe het opsplitsen van de huidige rijweg in rijbanen voor doorgaand verkeer (3) en rijbanen voor lokaal verkeer (2). Naast de eigenlijke werken aan de R0, zijn er ook een aantal aanpassingen aan de lokale wegenis nodig. Onder meer in de directe omgeving van op-en afritten. Vast staat dat deze ingrijpende werken aan de R0 ernstige verkeershinder met zich zullen meebrengen.
 • Organisatorisch werden de geplande werken opgedeeld in drie segmenten. De zone Wemmel tussen de E40 en A12. De zone Vilvoorde tussen de A12 en E19. De zone Zaventem tussen de E19 en E40. Grimbergen maakt deel uit van zowel zone Wemmel als Vilvoorde.
 • Korte beschrijving belangrijkste geplande aanpassingen op Grimbergs grondgebied:
  - Vanaf het viaduct van Vilvoorde tot ongeveer het op- en afritten complex van Grimbergen wordt de huidige pechstrook ingericht als bijkomende rijstrook.
  - Vanaf ongeveer het op-en afrittencomplex van Grimbergen richting Wemmel wordt het verkeer opgesplitst in drie rijbanen voor doorgaand verkeer richting luchthaven of Groot-Bijgaarden. De huidige zijarmen van de R0 richting of komende van de A12 zullen worden heringericht zodat ook het lokaal verkeer richting Wemmel en Jette deze rijbanen kunnen gebruiken.
  - Het weefkruispunt R0/A12 wordt vervangen door een -1, 0, +1 constructie. De weefbewegingen verdwijnen.
  - Het op-en afritten complex in Grimbergen dient te worden aangepast. Op de Hellebeek verdwijnen de huidige parkeerplaatsen en komt er een derde rijstrook wat ook de doorstroomproblematiek op onze lokale verbindingswegen ten goede zal komen.
 • Grimbergen gaf voor de huidige geplande optimaliseringswerken voor de R0 een positief advies echter met onderstaande meest belangrijke voorwaarden:
  - De gevolgen van het verdwijnen van de oprit aan de plantentuin in Meise en de op-en afrit ter hoogte van de Antwerpsebaan moet grondiger worden onderzocht qua nieuwe verkeerstromen en afhankelijk van de resultaten bijgestuurd.
  - Het verdwijnen van de autobrug over de A12 dat wijk Bever en Strombeek centrum met elkaar verbindt moet worden gecompenseerd met een verbinding dat enkel door autoverkeer afkomstig van of met bestemming Bever kan worden gebruikt.
 • De opmerkingen van alle gemeenten en andere betrokken actoren worden momenteel verwerkt. De resultaten ervan zullen opnieuw worden voorgelegd voor verdere verfijning tijdens de wettelijk te volgen beslissingsprocedures alvorens te worden uitgetekend in concreet gedetailleerde plannen ter realisatie.

Beeldmateriaal