Hier geen parel voor onze gemeente, wel uitdagingen. De ontwikkelingsplannen voor Parking C, de Esplandeparking op het einde van de A12, Europea (NEO 1, NEO 2 en NEO 3) aan het huidig Koning Boudewijnstadium, de aanleg van de Verbindingsweg
  • De mogelijke bouw van het Eurostadium op parking C, de Europea ontwikkeling rondom het huidig Koning Boudewijnstadium (Neo fase 1, 2 en 3), de plannen voor de bouw van de Esplanadeparking op het einde van de A12 en de aanleg van een tunnel onder de Romeinsesteenweg dat de voorzijde van de Eeuwfeestpaleizen met parking C zal verbinden hebben een ding gemeen. Ze bezorgen onze gemeentelijke diensten heel wat studiewerk. 
  • De berekende impact op onze regio en gemeente blijkt gezien het dagelijks verwacht aantal bezoekers en werknemers voor het Eurostadium en Europea project enorm. Qua ligging en eenvoudig vergelijkend zou je kunnen zeggen dat Grimbergen plots een verstedelijkte gemeente bijkrijgt met zijn eigen specifieke mobiliteitsproblemen terwijl de huidige hoofdwegen (RO en A12) en lokale wegen in de buurt nu reeds verzadigd zijn.
  • Kritische opvolging van uit onze gemeente, het inwinnen van deskundig advies en externe ondersteuning zal ook de volgende jaren een belangrijk aandachtspunt blijven. Net als de voortrekkers rol die we vervullen om intergemeentelijke en gewestoverschrijdende samenwerking te stimuleren om dergelijke projecten enkel op verantwoordbare wijze toe laten om te realiseren.
  • De bouwaanvraag van Stad Brussel (eigenaar van parking C) en Ghelamco om op Grimbergs grondgebied het Eurostadium te bouwen werd geweigerd onder meer door het negatief advies van de Grimbergse mobiliteitsdienst en het schepencollege met uitzondering van de Open- Vld fractie. De mobiliteitsbezwaren van onze gemeente werden door alle andere betrokken wegbeheerders en instanties zoals bv. De Lijn, AWV, en andere gemeenten mee overgenomen omwille van de deskundige aanpak en inhoudelijke sterke onderbouwing.
  • Ook de realisatie van Brussel voor de eerste fase van Europea project (NEO 1) rondom het Koning Boudewijnstadium kreeg recent een negatief advies omwille van de verkeersoverlast die zou ontstaan in de ruimere buurt mocht dit project worden gerealiseerd. Bovendien ontbrak in het dossier concrete informatie aangaande de routes die dienen te worden gebruikt richting RO en A12.
  • Voor de Esplandeparking, eveneens een initiatief van Brussel, is het momenteel nog onduidelijk welke mogelijkheden deze parking zal bieden voor de andere geplande projecten in de buurt. Ook zijn er momenteel onvoldoende garanties rond het integreren van dit project met de optimalisering van de RO en A12, de aanleg van de Ringtrambus en sneltram, de aansluitingen met het nabij gelegen wegennet richting Brussel, Laken en Strombeek, edm....
  • De functie van een nieuwe Verbindingsweg (ondergrondse verbindingsweg naast de Eeuwfeestpaleizen onder de Romeinsesteenweg richting parking C) blijkt bovendien verschillend in de ontvangen vergunningsaanvragen voor het Eurostadium en Neo 1. Voor het Eurostadium wordt deze weg louter beschouwd als een logistieke weg, zelfs met een slagboom systeem. Voor Neo 1 een rechtstreekse doorsteek richting R0.

 

Beeldmateriaal