Het project "Samen Spelen met Taal" richt zich naar anderstalige kinderen die buiten de schooluren op speelse, leuke en creatieve wijze de gelegenheid krijgen de Nederlandse taal onder deskundige begeleiding in te oefenen
  • "Samen spelen met taal" werd in 2017 als pilootproject opgestart en gefinancierd vanuit de Brede School werking. Gezien de vele positieve reacties en het kwalitatieve creatieve formule wordt het project ondertussen ondersteund vanuit het OCMW, de integratiedienst en zorgcoördinatoren van de scholen. Het ligt in de bedoeling het project definitief te verankeren in het integratiebeleid van de gemeente.
  • Het betreft een initiatief opgestart door een vrijwilliger die een dynamische team medewerkers rond zich heeft verzameld. Gezien de absolute meerwaarde voor de Grimbergse samenleving en kwalitatieve werking wordt de nodige ondersteuning geboden vanuit het OCMW, de integratiedienst en zorgcoördinatoren van alle scholen. Het eigenaarschap wordt daarbij gerespecteerd.
  • Zorgcoördinatoren uit de verschillende Grimbergse scholen krijgen binnen dit project een belangrijke doorverwijsfunctie toevertrouwd. Het ligt in de bedoeling dit project op termijn uit te breiden. Daarbij zal worden onderzocht of ook de ouders, samen met hun kinderen, de gelegenheid kunnen krijgen om op een laagdrempelige, deskundige en ongedwongen speelse wijze, de Nederlandse taal in te oefenen.
  • Het project "Samen spelen met taal" richt zich ook naar kinderen doorverwezen door de onthaalgroep vluchtelingen.
  • Het team medewerkers kreeg de nodige opleidingen en passend vrijwilligersstatuut aangeboden via betrokken beleidsinstanties zodat alle activiteiten op een wettelijke verantwoorde wijze kunnen verlopen.
  • Opvallend bij dit nieuw pareltje voor Grimbergen is de prikkelende deugddoende voldoening en vriendschapsbanden die ontstaan tussen het team en de kinderen.