Spontaan of naar aanleiding van door het beleid georganiseerde ontmoetingsmomenten ontstaan er steeds meer kleinschalige taalgebonden integratie initiatieven. De ondersteunende vrijwilligers doen schitterend werk voor de Grimbergse samenleving.
  • Een taalbad voor kinderen, het praatcafé Combinne, een wekelijkse buurt koffiebabbel met oefenkansen Nederlands, praatgroepen voor vrouwen binnen de werking van een school, huiswerkbegeleiding met bijzondere aandacht voor kinderen met taalachterstand omwille van de thuissituatie. Allemaal kleinschalige taalprojecten op maat van de betrokkenen en gezelligheid troef. Steeds meer dergelijke initiatieven groeien spontaan.
  • Opmerkelijk is de vaststelling dat steeds meer anderstalige inwoners deze momenten zelf mee willen organiseren en dergelijke initiatieven aanbevelen bij hun vrienden, dierbaren en gemeenschap.
  • De meerwaarde omtrent de noodzaak van voldoende Nederlandse taalkennis leeft steeds meer bij anderstalige inwoners.
  • Ook wordt er vastgesteld dat steeds meer jong volwassen voor hun ouders de noodzakelijke tolkenrol opnemen aan de loketten in het gemeentehuis. In tegenstelling tot hun ouders zijn zij meertalig met een goede kennis van de Nederlandse taal. De eerste resultaten omtrent reeds geleverde integratie inspanningen worden duidelijk zicht- en hoorbaar.