Het belang van sociaal investeren via buurtwerk is enorm. Want samenleven doe je niet even of enkel op leuke momenten. Het zijn de dagelijkse contacten, de straatfeesten, het samentuinen, samen een kom soep delen of de stoep proper vegen

Sociaal investeren, gesprekken op gang brengen met buurtbewoners van verschillende afkomst, klasse en leeftijden. Nieuwe creatieve ontmoetingsmomenten creëren en faciliteren. Kortom mensen dichter bij elkaar brengen. Cruciaal voor de toekomst van onze buurten, wijken en deelgemeenten. Hierna een overzicht van enkele eigentijdse buurtprojecten.

Het 't Motje (Buurthuis Borgt)

 • De voorbije jaren vonden in het buurthuis 't Motje (Borgt) activiteiten plaats voor jongeren- , buurt-, en vrouwenwerking. Een halftijdse buurtwerker zorgt er voor een verfrissende samenlevingsimpuls waarbij nieuwe verrijkende ontmoetingsmomenten ontstaan. De wekelijkse initiatieven georganiseerd voor jongeren en periodieke ontmoetingsmomenten voor vrouwen van vreemde origine zijn ondertussen verankerd.
 • Het 't Motje wil zich verder ontplooien als absolute meerwaarde voor de plaatselijke jeugdwerking en het reeds bestaande socio-culturele verenigingsleven. Momenteel borrelen er heel wat creatieve ideëen die worden afgetoetst op haalbaarheid en beschikbaar budget. Verfraaiingen en betere zichtbaarheid van het gebouw horen hierbij. Ook ligt het in de bedoeling om steeds meer Borgeloenen concreet te betrekken bij de werking en initiatieven van het buurthuis.
 • Personen van vreemde origine, wonende in de Borgt, blijken moeilijk aansluiting te vinden bij het vrijetijdsaanbod in de buurt en van de gemeente. Het buurthuis zal als uitvalsbasis worden gebruikt om deze groep te laten participeren aan het vrijetijdsleven, terwijl nieuwe verrijkende ontmoeting ontstaan.
 • In het buurthuis worden ondermeer lessen georganiseerd om vrouwen van vreemde herkomst de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige manier aan lichaamsbeweging te doen (bv. wandelingen in de buurt, aerobic, fietsen,…). Daarnaast worden ook creatieve cursussen (handwerk, boetseren,…) opgezet. Gelijktijdig met dit aanbod wordt op een  laagdrempelig wijze kansen aangeboden om het Nederlands taalgebruik in te oefenen. Door het aanbod op verschillende tijdstippen te organiseren en hiervoor telkens breed in de buurt promotie te voeren, wordt een culturele mix van deelnemers nagestreefd.
 • Recent werd nauwere samenwerking uitgebouwd met het CC en de jongeren - en buurtwerking actief in Strombeek via "Het Allemanslokaal". Deze bredere samenwerking opent perspectieven om het huidig aanbod voor jongeren uit te breiden naar verschillende leeftijdscategorieën waarbij de bindig met het buurthuis blijft. Ook succesformules om inburgering en inoefenkansen om het Nederlands taalgebruik in te oefenen worden de volgende maanden uitgewisseld en geagendeerd als aandachtspunt.

Het Allemanslokaal (Buurthuis Strombeek- Bever)

 • Het "Allemanslokaal" in Strombeek is op korte termijn uitgegroeid tot meer dan een gezellige hangplek voor jongeren. Steeds meer vergaderingen vinden er plaats en projecten in het kader van het integratie en/of taalbeleid worden er voorbereid.
 • De recente aanwerving van een halftijdse buurtwerkster voor Strombeek opent verschillend perspectieven om de nabije buurt en Strombeek nieuwe creatieve en interculturele ontmoetingsmomenten aan te bieden.
 • Het ligt in de bedoeling om het "Allemanslokaal" verder uit te bouwen als een laagdrempelige plek waar inwoners en instanties elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.
 • Op basis van de mogelijkheden en noden zal er worden gestreefd naar actieve participatie van een divers publiek. Momenteel ligt de nadruk om verschillende bevolkingsgroepen van bij het begin te betrekken en aansluiting te laten vinden bij de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het Allemanslokaal en de pas opgestarte buurtwerking.

Het GRNS project in Strombeek (Piloot project voor Grimbergen)

 • Het principe. Buurtbewoners krijgen een stukje open groene ruimte ter beschikking. De invulling ervan gebeurt door de buurt. Alles kan! De buurtbewoners beslissen.
 • Een kwalitatieve ontmoetingsruimte voor, door en van de buurt wordt ter beschikking gesteld. Het betreft een proef- pilootproject voor Grimbergen. De mogelijkheid zal worden bekeken om op termijn deze vorm van buurtwerking uit te breiden naar andere deelgemeenten, wijken en buurten.
 • Het GRNS project in Strombeek bewijst dat het kan! Het oude braakliggende voetveld naast sporthal Vertommen werd door bewoners omgetoverd tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. Verschillende buurtbewoners dragen elk op zijn / haar eigen wijze bij tot de eigenlijke invulling en onderhoud van het perceel. Het samenbrengen van talenten geeft leuke spontane buurtinitiatieven tot gevolg. Het beleid faciliteert en ondersteunt enkel indien nodig en verantwoordbaar.
 • Wandelaars uit de buurt vertoeven vertoeven er graag om wat uit te rusten, bejaarden komen er langs voor een onverwachte ontmoeting, voor de basisscholen uit Strombeek is het een leuke ruimte om de kinderen eens te laten ravotten, secundaire scholen uit de buurt geven er openlucht praktijk lessen rond haarknippen en welness behandelingen. Buurtbewoners zijn er welkom en kunnen zalig meegenieten. (zie onderstaande leuke sfeerfoto's).
 • Elke vrijdagavond is er een spontaan ontmoetingsmoment. Tafels, stoelen, borden, glazen, bestek, drank staan er kosteloos ter beschikking. Er is een buitenluchtkeuken en BBQ mogelijkheid. Gekoelde drank staat ter beschikking. Kostprijs 1 euro. Je neemt zelf en betaalt. Alle materiaal wordt opgeslagen in twee aangekochte knap ingerichte zeecontainers.
 • Tafels, stoelen, zittribune werden door de buren zelf getimmerd. Je kan er samen met andere inwoners genieten van jouw meegebrachte drankjes, versnaperingen, hapjes, heuse schotels of BBQ specialiteiten. Op woensdag en zaterdagnamiddagen gaan er steeds meer originele  verjaardagfeestjes door. Tijdens de week kan je er ook regelmatig mensen met een beperking vinden die onder begeleiding komen schilderen en boetseren.

Beeldmateriaal