De toename van gezinnen met lagere gezinsinkomens, de hoge koop- en huurprijzen in onze regio en gemeente, en de noodzakelijke aandacht voor meer kwaliteitscontroles op de private huurmarkt zorgen voor een stijgend nood aan meer betaalbare koop- en (sociale) huurwoningen.
 • De toename van gezinnen met lagere gezinsinkomens, de hoge koop- en huurprijzen in onze regio en gemeente, en de noodzakelijke aandacht voor meer kwaliteitscontroles op de private huurmarkt zorgen voor een snel stijgende nood aan meer betaalbare koop- en (sociale) huurwoningen. Hieronder een overzicht en stand van zaken rond geplande projecten in onze gemeente.
 • Spiegelhofvoetweg (Sociale koop- en huurwoningen) i.s.m. SHM Providentia.
  Dit project werd recent teruggebracht tot 40 woongelegenheden maar kan niet worden uitgevoerd omwille van een lopende beroepsprocedure. Voorlopig is het wachten op een definitieve uitspraak alvorens tot concrete realisatie over te kunnen gaan.
 • Luitberg (Sociale huurwoningen) i.s.m. SHM Providentia.
  Dit project geeft de mogelijkheid tot het bouwen van 54 huurwooneenheden. Door juridisch onderzoek rond de mogelijke aanwezigheid van buurtwegen en ligging van rooilijnen loopt ook dit project aanzienlijke vertraging op. De omgevingsvergunning aanvraag kan pas ingediend worden na antwoord en uitklaring hierover. Ook voor dit project worden bezwaren van buren verwacht ondanks de uitstekende ligging voor dergelijk project.
 • Percelen nog  in eigendom van Providentia waar op langere termijn sociale huurwoningen kunnen gerealiseerd worden. Eerste dienen bovenvermelde projecten te zijn gerealiseerd.
  - Oude Mechelsestraat (kleine verkaveling van een binnengebied).
  - Kruisstraat (beperkt projectgebied gelegen tussen woon- en open ruimte gebied).
  - Dr. Carlierstraat (beperkt projectgebied gelegen tussen woon- en open ruimte gebied).
  - Volledigheidshalve nog bij vermelden dat er momenteel nog andere mogelijkheden worden onderzocht die prioriteit kunnen krijgen voor ontwikkeling.
 • Beigemveld (Betaalbare koopwoningen en appartementen) i.s.m. Matexi
  Dit project richt zich naar Grimbergse tweeverdieners. In een eerste fase worden er 82 wooneenheden gepland. Ook dit project dreigt te worden vertraagd door ingediende bezwaren.
 • Toewijzingsreglement rond lokale en sociale binding
  De gemeente Grimbergen heeft een eigen toewijzingsbeleid, waarbij rekening wordt gehouden met de lokale en sociale binding van kandidaat kopers en/of -huurders. Dit biedt voordelen bij de toewijzingsprocedure. Lokale en sociale binding van kandidaat bewoners is belangrijk aandachtspunt voor de gemeente wanneer betaalbare en sociale wooneenheden die op de markt komen worden toegewezen.