De gemeente Grimbergen maakt deel uit van het InterGemeentelijk Samenwerkingsverband “IGS Woonbeleid Noord”.
Door deze samenwerking krijgen de aangesloten gemeenten meer armslag om een lokaal woonbeleid te voeren.
  • De Vlaamse wooncode geeft de gemeenten een regierol en deze van coördinator van alle huisvestingsinitiatieven op hun grondgebied.
  • De opvolging van deze taak en nodige ondersteuning wordt opgevolgd door het intergemeentelijk samenwerkingsproject “IGS Woonbeleid Noord” waarbij 3Wplus voor de nodige mankracht, expertise en omkadering zorgt. De huidige samewerking loopt tot eind 2019.
  • De deelnemende gemeenten Zemst, Kampenhout, Steenokkerzeel, Wemmel en Grimbergen ontvangen voor deze samenwerkingsvorm werkingssubsidies. Hierdoor wordt er optimaal gebruik gemaakt van gespecialiseerde kennis en vakkundig personeel (woonconsulenten, juridische ondersteuning, technisch personeel voor kwaliteitscontroles, coördinator, …). Het laat ook toe om lokale initiatieven af te toetsen bij de andere aangesloten gemeenten wat de efficiëntie ten goede komt en tevens inspirerend werkt voor de andere gemeenten.
  • Deze samenwerkingsvorm brengt echter ook verplichtingen mee. Zo dienen tal van vaste en facultatieve doelstellingen opgelegd door Wonen Vlaanderen te worden uitgevoerd. Voor Grimbergen sluiten deze nauw aan bij reeds opgestarte of bestaande woonbeleid werkinstrumenten.
  • Deze brede samenwerkingsvorm geeft ook heel wat mogelijkheden om noden en vragen die inwoners zich stellen inzake huren, huisvesting en premies te beantwoorden via het woonloket en de voltijdse woonconsulente.