Woonbeleid binnen een lokaal bestuur krijgt verschillende taken toevertrouwd. Binnen onze gemeente werden hiervoor verschillende werkinstrumenten gecreëerd om deze regierol te vervullen.

 • Woonbeleid binnen een lokaal bestuur krijgt verschillende taken toevertrouwd. Onder meer sociale woonprojecten stimuleren, de woningkwaliteit bewaken, woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden ondersteunen in hun zoektocht naar betaalbaar wonen, leegstand en verwaarlozing op het grondgebied bestrijden. Binnen onze gemeente werden hiervoor verschillende werkinstrumenten gecreëerd.
 • Woonbehoeftestudie °2016
  - De woonbehoeftestudie is erop gericht een inzicht te verschaffen van de toekomstige woonbehoeften in de gemeente Grimbergen. Daartoe werd op basis van de trends van recente cijfers rond demografie en aanbod van onbebouwde percelen, een prognose uitgezet op korte en lange termijn.
  - In deze prognose wordt een raming gemaakt van de toekomstige woonbehoeften van de bevolking en de evolutie van onbebouwde percelen en het beschikbaar woonaanbod op verschillende tijdstippen. Concreet gaat de woonbehoeftestudie over:
  - In welke mate de demografische behoefte evolueert.

  - Wat de globale woonbehoeften zijn.
  - Welke mogelijkheden er nog beschikbaar zijn om aan deze behoeften tegemoet te komen (het percelenpatrimonium).
  - De noodzakelijkheid om reservegebieden voor wonen effectief aan te snijden. Grimbergen wil op deze manier haar ruimtelijk beleid rond verdichten van woongebieden en vrijwaren van open ruimtes concreet ondersteunen.
 • Stedenbouwkundige verordeningen & retributiereglementen (2014 – 2019) & premies en subsidies
 • - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan )°2011.
  -
  Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening ° 2017.
  - Gemeentelijk reglement leegstand en leegstandsheffing.
  - Gewestelijk en provinciale stedenbouwkundige verordeningen.
  - Belasting op ontbreken van parkeerplaatsen.
  - Dienstverlening Woonloket.
  - Duurzaam bouwadvies

  - Gemeentelijk politiereglement
  - Verschillende belastingreglementen van stedenbouwkundige en milieutechnische aard, op niet bebouwde bouwgronden en kavels, op leegstand en verwaarlozing , op tweede verblijven,...
 • Fiscale maatregelen voor energiezuinige maatregelen
 •  Premies
  - i.s.m. Eandis
  - Steunmaatregelen provincie Vlaams Brabant en Vlaams Gewest
  - Groendaken en buitenmuurisolatie
  - Aanplantingen landschapselementen.
 • Actualisatie van het woonplan (°2018)