Het woonloket wil onze inwoners helpen met gratis en onafhankelijk advies over wonen, huren of huisvesting. Via de woonconsulente krijgt men dagelijks gespecialiseerde hulp aangeboden op specifieke woonvragen of rond mogelijke beschikbare premies. .
 • Bij de woonconsulente kan men terecht met zeer uiteenlopende vragen rond wonen, premies, huren, edm... Hierna een overzichtje van de meest gestelde vragen:
  - Moet ik de premie voor de vervanging van mijn verwarmingsketel voor of na de werken aanvragen?
  -
  Kom ik in aanmerking voor de renovatiepremie?
  - Hoe zeg ik mijn huurcontract op?
  - Wat is een energieprestatiecertificaat?
  - Wat is de meerwaarde van een conformiteitsattest?

  - Kom ik in aanmerking voor een sociale lening?
  - Wat moet ik doen met de leegstaande woning die ik heb geërfd?
   
 • Vaak wordt er ook informatie, assistentie en / of begeleiding gevraagd voor het invullen van aanvraagdossiers rond:
  - Premies en subsidies;
  - Informatie over leegstand, verwaarlozing en kwaliteitsproblemen;
  - Informatie rond ongeschiktheid en onbewoonbaarheid;
  - Informatie over sociale huur en koopwoningen;
  - Energieleningen;

  - Informatie over groepsaankopen;
  - Advies en informatie over het aanpassen van een woning aan de veranderende noden van de bewoners;
  - Advies geven in verband met huren, verhuren en huurgeschillen;

  - Hulp om de correcte huurprijs in te schatten;
  - Assistentie om de prijzen tussen alle energieleveranciers te vergelijken,...
   
 • Ook (potentiële) huurders of eigenaars kloppen bij de woonconsulente aan als ze vragen of klachten hebben over huurgerelateerde zaken. De meest voorkomende onderwerpen:
  - Huursubsidie;
  - Onderhoud, kwaliteitsproblemen en mogelijke verbeteringen van de huurwoning;
  - Verwaarlozing en/of beschadigingen veroorzaakt door huurders;
  - Bij meldingen van conflicten wordt er af en toe bemiddeld  of doorverwezen naar bevoegde instanties.
   
 • Tijdens het werkjaar 2017 werden 418 verschillende klanten officieel geregistreerd die tot 929 acties leiden. Hierbij dient te worden gemeld dat dagdagelijkse vragen en/of acties aan het woonloket niet  worden mee opgenomen in dit overzicht