Persoonlijke kwaliteiten

 • Enthousiast en sociaal bezield.
 • Graag en dienstbaar.
 • Rechtlijnig en eerlijk.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel met partijoverstijgende visie. 
 • Oplossingsgerichte aanpak.
 • Dossierkenner met ervaring.
 • Midden de mensen.
 • Bruggenbouwer.
 • Los van eigenbelang en volhardend.

Lokale aandachtspunten

 • Voor een open en bereidwillig bestuur met luisterend oor en oplossende handen.
 • Voor kwalitatieve uitbreiding van het personeelsbestand.
 • Voor meer politieke samenwerking over partijgrenzen heen.
 • Voor het aanwerven van buurtambtenaren die lokale uitdagingen signaleren en opvolgen.
 • Voor het verder blijven investeren in het leefbaar houden van buurten.
 • Voor het verder beschermen van open groene ruimten.
 • Voor de realisatie van nog ontbrekende fietsverbindingen in het Grimbergs fietspaden netwerk in opbouw.
 • Voor het verder blijven uitbouwen van woon samenwerkingsinitiatieven zodat eenieder van ons een voor hem betaalbare én kwaliteitsvolle woning kan bewonen. 

Intergemeentelijke en regionale aanpak

 • Voor meer bovenlokaal overleg en coördinatie om de maatschappelijke problemen eigen aan de snel groeiende en veranderende bevolking in De Rand aan te pakken.

 • Voor erkenning van De Rand als centrumgebied waardoor extra subsidies kunnen worden ontvangen, met als doel de kwaliteit van het leven voor de 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, wonen, cultuur, taal, integratiebegeleiding, …. 

 • Voor vlottere verkeerstromen op de A12, E19 en RO en intergemeentelijke samenwerking  om doorrijdend sluipverkeer te weren uit dorpskernen en lokale verbindingsassen.

 • Voor een gecoördineerde aanpak rond het maximaal behouden van open groene ruimten in onze regio zodat ook onze toekomstige kinderen ervan kunnen genieten.

 • Voor een brede ontwerpvisie bij de vele geplande grotere mobiliteitsprojecten in onze regio waarbij ook voldoende aandacht wordt geschonken om gelijktijdig het milieu, landschap, aanwezigen flora en fauna, waterhuishouding, licht, geluid en luchtkwaliteit, ... te verbeteren.

Beeldmateriaal