De komende jaren wordt de ruime regio geconfronteerd met enorme maatschappelijke uitdagingen. Toekomstige Grimbergse beleidsverantwoordelijken dienen daarom een opbouwende en partij overstijgende visie te bezitten waarbij  welzijn en gelijke kansen voor iedereen wordt nagestreefd, maar waar nodig ook plichten worden opgelegd.

Brede samenwerking i.p.v. tegenwerking hoort daarbij, net als inspiratie i.p.v. polarisatie.
Vanuit deze betrachting voelen wij ons geroepen politieke activiteiten en bijhorende engagementen te blijven opnemen de volgende jaren, met blijvende volharding.

Meer dan ooit is jouw steun enorm belangrijk aan politici die zich engageren:

- voor meer verbondenheid tussen mensen.
- voor warme leuke gemeenschapsmomenten.
- voor hoopvolle toekomstgerichte projecten.
- voor publieke ontmoetingsplaatsen met speelmogelijkheden en ruimte voor creatieve buurtinitiatieven.
- voor gastvrije buurten waar nieuwe inwoners welkom zijn en snel kunnen integreren.
- voor politiek partijoverstijgende samenwerking.
- voor snel bereikbare dienstverlening op maat.
- voor buurten met een mooie toekomst.